Siffrorna ar chockerande hoga enligt undersokningar ager nastan varannan madam

och vart tionde hane inom Europeiska unionen upplevt sexuella trakasserier villi jobbet. Andock itu vanheder alternativt fruktan forblir do flesta dampa. Det befinner si relevant att planter uppenbara granser, forklarar psykeplusexperten Benjamin Martens. Och ger effektiva tips forsavit hur de sasom drabbas kan skydd sig.

Okej aldrig ondska!

Drabbade kanner sig idelige bade obekvama sam osakra skal dom overhuvudtaget reagera villig obscena gyckel kungen lunchen, pa hatisk blickar sam gemen anspelningar ino kontorsvardagen? Var borjar no sexuella trakasserier – sam hur sa vara tvunge en madam fullkomligt latt godkanna bland man kungen kontoret? “Sexuella trakasserier kan ocksa befinna subtila. Det behover inte vara att ‘kampa’ forst”, uppg psykologen Benjamin Martens av psycheplus – samt rader do drabbade att forsvara sig. Forut chefen saso kommer hotfullt uppemot ett anstalld, tjanstemannen som lagger in nakenbilder i sin kollegas postmapp – do upptrader samtlig pa ett krankande satt sam gor sig mojligen mo samt tillsammans straffbara.

“Det finns manga typer fran sexuella trakasserier”, framhaller psykeplusexperten Benjamin Martens. ”atminstone rekommenderas nagon genomgaend rutt. Ingen tvingas absolut spartanskt godta intrang.” Juridiskt ar skyddet av offren tydlig reglerat. Saken da allmanna likabehandlingslagen (grol) definierar sexuella trakasserier som oonskat, sexuellt specifikt uppforande som saken da berorda personen uppfattar som fornedrand alternativ nedsattande. Likva ar sexuella overgrepp orovackande utbredda, i synnerhe inom saken da professionella miljon i enlighet me en studie fran Internationella arbetsorganisationen (ILO) ager 40 mo 50 andel av samtlig kvinn blivit utsatta stav sexuella trakasserier villi jobbet. I enlighet me ett german undersoknin med 4 000 kvinnliga respondent varenda det till sam tillsamman 72 ande.

Intet “trivialt forbrytelse” for dom drabbade

Saken da stora flertalet utav de drabbade befinner sig for den skull kvinns. Skada det finns ocksa manliga drabba nago schweizisk studie visar att vart tionde maskulin lontagare inneha haft att gora med patrangande eller oanstandiga kollegor alternativt kvinnliga overordnade. Ett EU-studie kommer fram mot dit konklusion. Det befinner si fast an lika komplicerat forut bagge konen att skydd sig till det har ”Sexuella trakasserier utspelar aven fast allt icke ifall ett opassande uttryckt sexuellt hobb, inte med tydligt ifall ett sexualiserat talesatt stav kontroll. De sasom drabbas mar kopiost bra utav detta samt reagerar darfor mestadels skramt. Massa kanner sig forodmjukade sam fruktar att ingen amna anta de dar anda”, uppg Martens. Speciellt kvinn befinner sig samt paralyserade itu radslan pro sexuellt vald. Det befinner sig svar stav de majoritete itu do att avklara tryta hamningar samt soka handrackning.

Skada saken da saso ignorerar incidenterna riskerar att hamna ino nagon vred rundel den psykiska stressen kan atnjuta allvarliga halsokonsekvenser. Symtomen liknar mobbningsoffers, forklarar psykologen ”De sasom drabbas tvivlar pa sig sjalva sam tappar sjalvfortroendet. Vanligtvis minskar motivationen att arbeta, dom blir isolerade, deras allmanna livskvalitet minskar.” Saken dar saso allena observerar sadana symptom kan med hjalp av e psykologiskt sjalvtest avgora om den fortgaende stressen allaredan ager fatt psykiska konsekvenser ino svara fall kan saken da psykiska jakt leder at sam tillsammans till angestsyndrom, missmod samt inkompetens att verka. Saken dar saso lider it ett pafluge yrkesbroder bord for den skull fanga forsvinna emotioner villig serios. Stav mobbare som anta att dom kan undkomm tillsammans sitt upptradand tender berora sig uppmuntrade att ga vidare trakasserierna.

Ledtrad Hur offren kan forsvara sig

E vettigt forsta steg befinner sig att vanda sig till e du litar kungen, sasom din delagare eller goda kompisar. Feedback a nagon inom din narhet kan mildra dej att battre evaluera lage. – do sasom drabbas skall nedanfor inga omstandigheter soka skulden villig sig sjalva, exempelvi darfor at de skall innehava misstag stass villig sig, framhaller Benjamin stav allt befinner sig det betydelsefullt att forskjuta burdus hogt och klart. De saso drabbas vara tvungen skapa molnfritt ”Inte odla! sjalv kanner jag pressad sam det accepterar sjalv ick!”

Darpa skall do forfragan krin gallande foretaget – konfidentiellt at nago borjan antagligen finns det andra kollegor som aven blir trakasserade it den berorda personen. Forsavit inte ett skvatt ovrig hjalper kan ni bege sig mo din arbetsledare, foretagsradet alternativt kvinnorepresentanten. Arbetsgivaren befinner sig skyldig att undersok och ager inom varje klagan. Torsk kungen hur allvarliga handelserna befinner si kan en straffrattsligt skeende samt finnas till riktig gata att flanera. Underrattelse finns oppen av Federal Anti-Discrimination Agency.

– ehur offren kanner sig hjalplosa har do riktig overtaget, anser psykologen. “do sasom forsvarar sig ager goda forutsattningar att brud turkisk ga bra – sam forovaren har massor att ga miste en valgrundat klagan kan medfora slutet kungen karriaren for honom.”