Aktier Forst kom Match till borsen sedan Bumble och genast aven Grindr via en SPAC

Onlinedejtingmarknaden prognostiseras ha dejta Thailand-damer en medelvarde arlig tillvaxttakt pa ganska 5 procent till och med 2030. Nyckelfaktorer som driver marknadstillvaxten ar bland annat okad internetanvandning och allt fler vuxna singlar. Dartill gynnas onlinedejting-marknaden fran att det blir allt mer normaliserat att raka en partner kvar internet.

Natverkseffekter, vilket innebara att varje ny anvandare gor produkten battre, finns i dejtingbolagens natur. Att ha en stor befintlig kundbas utfor konkurrensfordelen stor.

Jatten inom sektorn ar Match Group som inneha ett borsvarde kungen 13 miljarder dollar. Bolaget ager ovan 40 dejting-varumarken dar bland annat Match, PlentyOFfish, Okcupid, Hinge, Pairs och kronjuvelen Tinder ingar. Varumarkena ar riktade till annorlunda kundgrupper. Tinder star for ovanfor halva Match Groups forsaljning. Match Group varje fordom en bit av konglomeratet IAC och sedan arsskiftet ar aktien ner kvar 60 procent. Las mer ifall varfor Match Group har rasat.

Uppstickaren Bumble inneha primart tva varumarken vilka ar Badoo och Bumble. Bumble-appen star forut ca 75 procent av koncernens totala forsaljning. Det som skiljer sig mest mellan Bumble och exempelvis Tinder ar att Bumble ar mer fokuserat pa kvinnor. Kvinnorna tvingas plocka kontakt forst nar de far en sa kallad “matchning”, det vill framfora att bada parterna uppskattar varandra pa Bumbles applikation. Bumble inneha ett borsvarde kungen knappt 4 miljarder dollar och under 2022 ar aktien ner 35 procent.

Grindr, som lanserades 2009, ar den ledande dejtingappen forut HBTQ+-personer. HBTQ+ star forut Homosexuell, Bisexuell, Trans, Queer och pluset star forut ovriga sexualiteter och konsidentiteter. I och med flera fran Grindrs kunder reser ofta ar en fran bolagets langsiktiga planer att konstruera en resehubb i appen, detta ar dock ej aktuellt innan 2024.

Grindr har idag 11 miljoner manatliga aktiva konsument i ovan 190 lander och 80 procent av anvandarna ar yngre an 35 ar. George Arison har varit VD kungen bolaget i knappt 2 manader.

Alla dejtingbolagen inneha fatt dang kungen borsen men fragan ar om 2023 kan bli battre?

Efter sammanslagningen med SPAC:en Tiga Acquisition var handeln i aktien volatil och som mest var aktien upp over 400 procent. Borspremiar slutade precis bra enar aktien stangde gallande en linje som motsvarade kvar 200 procent stigande. De senaste dagarna har aktien dock fallit ater rejalt och borsvardet uppgar nu till 1,1 miljarder dollar.

Enligt bolaget sjalva prognostiseras den totala adresserbara . Det ar dock en ifragasatt utrakning dar Grindr prognostiserar antalet HBTQ+ personer fram till 2026 ars och sedan raknar va gruppens BNP vantas uppga till.

Enligt Grindr ar kostnadsposten pro marknadsforing enbart 1 procent av forsaljningen och forklaringen ar starkt varumarke inom HBTQ+ natverket. Det forstnamnda bolaget inneha en siffra gallande 18 procent medan det sistnamnda gallande 28 procent.

Sett till forsaljning ar fortfarande Match Group den dominerande spelaren med en omsattning pa 3,2 miljarder dollar (rullande tolv manader). Bumble ar nast storst med en forsaljning gallande 840 miljoner dollar och sist ar Grindr med 175 miljoner dollar. Grindr sticker dock ut med sin okning kungen ganska 50 procent.

Samtliga bolag, baserat gallande rullande tolv manader, redovisar svarta siffror pa sista raden. Bade Bumble och Grindrs har dock en betydligt svajigare vinsthistorik an Match.

Alla bolagen har en freemium-affarsmodell dar man som klient antingen betalar eller har en gratisversion. Den spelare som hittills har kapitaliserat gallande forsvinna betalande konsument superb ar Bumble-koncernen som inneha en medel intakt per betalande anvandare pa ganska 23 dollar, det skall dock tillaggas att Bumble-appen ensamt ungefar inneha 30 dollar. Tinder och Grindrs anforande ligger gallande drygt 17 dollar. En intressant synvinkel ar att andelen fran Tinders totala konsument som ar betalande kunder ligger pa kvar 15 procent vilket ar betydligt mer an bade Bumble (9 procent) och Grindr (6 procent). Kan Grindr och Tinder hoja priserna eller lansera nya produkter som far upp intakten per betalande bestallare?

Match Group och Bumble ligger betydligt hogre

Sett till vardering handlas Match till en ev/ebit kungen 16 och Bumble pa 90. Det finns inga prognoser for Grindr an men kungen rullande tolv manader uppgar bolagets ev/sales-mutipel till 6.

Match Group ar aven fortsattningsvis herren gallande tappan i dejtingbranschen men bade Bumble och Grindr ar starka inom forsvinna omraden. En forfragan som investerare bor stallas sig ar hur bra bolagen klarar en lagkonjunktur? Hur vara med pa ar man att beratta upp sitt Tinder Gold-abonnemang?